Dades de recollida de les fraccions de residus de Cambrils. Any 2016

En aquest apartat podreu consultar les dades de recollida dels residus municipals de Cambrils, classificats en les diverses fraccions de la recollida selectiva.

 

En el gràfic de la dreta s'observen els percentatges de recollida de les deixalles municipals per l'any 2016 que corresponen a les fraccions de rebuig, orgànic, paper/cartró, envasos, vidre, restes vegetals i la selectiva de les deixalles, calculats sobre el nombre de tones obtingudes al llarg de l'any.

Per consultar la resta de la informació relacionada amb el servei que efectua Secomsa Cambrils: la comparativa de les recollides dels últims anys, els percentatges de recuperació dels residus (reciclatge), la gestió del personal i les comunicacions efectuades amb els ciutadans de Cambrils i amb el propi consistori, podeu consultar la Memòria del servei de Secomsa Cambrils, en el document adjunt.