Secomsa gestiona el servei de recollida selectiva dels residus municipals del Baix Camp.
Per consultar els calendaris de recollida de cada municipi de la xarxa Secomsa només cal clicar sobre la icona de reciclatge que es mostra en el mapa interactiu i s'obrirà una pantalla amb les dades de recollida de cada fracció.