Secomsa Cambrils neix el 2005 arrel de la proposta del consistori municipal de gestionar de forma directa i amb el Consell Comarcal del Baix Camp els serveis de recollida selectiva de residus urbans i la neteja viària del municipi.

 

En aquell moment, l’Ajuntament de Cambrils no només feia una aposta valenta determinant la forma de gestió pública d’aquests serveis tan bàsics per l’esdevenir de la vida local, sinó que també dipositava la confiança en el Consell Comarcal del Baix Camp per desenvolupar aquesta tasca a través de l’empresa pública Secomsa Cambrils.

La implicació del municipi en aquest conveni suposava i suposa, avui en dia, que Cambrils, sent el segon municipi més representatiu del Baix Camp, formi part d’un projecte comarcal que s’estén a la resta de poblacions de la comarca.

Aquest és un projecte sòlid que es basa en l’autonomia del consistori per treballar i coliderar un projecte cent per cent públic, que només té per objectiu garantir els nivells de qualitat exigits per la ciutadania i atendre adequadament les seves demandes quan a la imatge dels carrers i places del municipi.

És per això que Secomsa Cambrils fa una aposta decidida per atendre les inversions necessàries  per millorar la recollida de residus i la neteja viària en tota la població.

Aquesta web és una mostra de l’evolució del servei que es presta a través de Secomsa Cambrils i de forma conjunta amb Secomsa (Serveis Comarcals Mediambientals) per tal d’apropar-se als cambrilencs i donar a conèixer la feina feta.

Per tot això, com a president d’aquesta entitat, em plau donar-vos la benvinguda al nostre espai dins d’aquesta web.   

 

President de la Junta General de Secomsa Cambrils