Secomsa Cambrils

Secomsa Cambrils, SL és una societat mercantil que es va constituir el 2005 i que pertany íntegrament a la Societat de Serveis Comarcals Mediambientals, SA (Secomsa).

El 2005, l’Ajuntament de Cambrils va decidir delegar, al Consell Comarcal del Baix Camp, la gestió de la neteja viària del municipi i la recollida dels residus urbans. Aquesta gestió es deriva a Secomsa Cambrils, com a una nova societat dependent de Secomsa que es converteix en l’instrument de gestió d’aquest servei dins l’àmbit territorial del municipi.

Aquesta concessió, a través de l’empresa Secomsa Cambrils, resta subjecta a la revisió i control de les competències que s’exerceixen per part del consistori juntament amb Secomsa, SA, en representació del Consell Comarcal del Baix Camp.

Recentment, el passat 31 de gener de 2017, l’Ajuntament de Cambrils va renovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp, ampliant, fins a 8 anys, la gestió d’aquest servei a càrrec de Secomsa Cambrils.

Aquest nou conveni es tradueix en el manteniment dels serveis que fins ara oferia Secomsa Cambrils i l’ampliació d’altres, com ara el manteniment de contenidors, nous equips de neteja viària i la reforma de 87 àrees de contenidors soterrats, d’acord amb les inversions estipulades en el nou pacte de quasi 1 milió d’euros. 

La delegació d’aquest servei a Secomsa Cambrils es realitza perquè l'empresa compta amb els recursos humans i materials necessaris per tal de recollir les escombraries del municipi garantint a tots els ciutadans el manteniment viari i la recollida selectiva per a la millora de la imatge i de l'entorn ambiental de la ciutat.

Secomsa Cambrils, neteja espais públicsSecomsa Cambrils. màquina netejant