presidenta de Secomsa Rosa M. Abelló
Visita planta compostatge Baix Camp

Una quarantena d’alcaldes i alcaldesses, consellers i conselleres comarcals, regidors i regidores dels diferents municipis de la comarca han visitat el Centre de Gestió de Residus del Baix Camp per conèixer el funcionament de la planta de compostatge, de la planta mecanicobiològica de tractament de la fracció resta i el model de gestió dels residus a la comarca. La visita ha estat organitzada per Secomsa, l’empresa pública comarcal que gestiona els dos centres de tractament. A la visita també han estat presents representants dels òrgans de govern de l’empresa.

La presidenta de Secomsa, Rosa M. Abelló, ha obert la trobada amb una breu presentació per remarcar la importància de la col·laboració entre les diferents administracions i ens públics (Consell Comarcal, ajuntaments i Secomsa) a l’hora de fer un correcte tractament dels residus municipals a la comarca.  Abelló també ha destacat “la necessitat de reforçar el treball conjunt per millorar els nivells de recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus a la comarca”.

A continuació les persones que són caps de planta dels dos centres (la planta de compostatge i la planta mecanicobiològica) han fet un repàs de la història de les dues instal·lacions, del seu funcionament i dels processos que realitzen, i han facilitat dades sobre els resultats obtinguts en cadascuna.

L’acte ha continuat amb una visita a les dues plantes, que s’ha fet dividint els participants en dos grups per facilitar la visita a les instal·lacions.