Imatge de les plantes de tractament dels residus del Baix Camp

L’empresa pública comarcal Secomsa ha adquirit maquinària per millorar la recollida i el tractament de residus a la comarca per valor de 361.500 euros.

Concretament, ha adquirit un camió recol·lector compactador de 7 metre cúbics per fer recollida porta a porta. El camió té unes dimensions més reduïdes per poder passar sense problemes pels carrers dels municipis més petits de la comarca. Així la longitud total del vehicle és de poc més de 7 metres. El preu d’adquisició és de 98.000 euros.

D’alta banda, s’ha adquirit una trituradora per poder triturar la fracció vegetal que entra a la planta de tractament dels residus , per un valor de 263.500 euros. La màquina, una Willibald EP 5500 Shark, permet triturar la fracció vegetal que es arriba a la planta, inclosos els troncs de palmera, que presenten una major dificultat de tractament. A més, d’una sola passada per la màquina s’aconsegueix un material triturat apte per al procés de biometanització.