Vista aèria del Centre Comarcal de Gestió de Residus

El Consell Comarcal del Baix Camp ha demanat al PUOSC la realització de dos projectes de millora del Centre Comarcal de Gestió de Residus per valor de 451.133,03 euros, que gestiona Secomsa. L'objectiu és facilitar la sortida del compost produït procedent de la recollida selectiva dels residus i per produir estella forestal com a biomassa.

El primer projecte sorgeix a partir de l'increment de la producció de compost com a conseqüència d'una major recollida selectiva de fracció orgànica. Aquest fet fa necessari millorar la sortida actual d'aquest producte i per aquest motiu s'ha previst la creació, al Centre Comarcal de Gestió de Residus, d'un magatzem d'uns 600 metres quadrats on s'instal·larà maquinària específica per ensacar el compost i facilitar la sortida en jardineria domèstica i per a petits consumidors d'aquest tipus de producte. Aquest projecte té un pressupost de 299.100,05 euros.

El segon projecte vol cobrir la demanda creixent dels ajuntaments per proveir-se de biomassa per al funcionament de calderes de calefacció d'edificis municipals. L'aprofitament de les restes vegetals que arriben al Centre de Gestió de Residus, sobretot pel que fa a restes de poda i la gestió dels massissos forestals pròxims permetran la construcció d'una nau per a l'assecatge de l'estella i el seu emmagatzematge per a la seva expedició segons demanda. El pressupost d'aquest projecte és de 152.203.26 euros.