Estació meteorològica de SECOMSA

Els Serveis Comarcals Mediambientals (SECOMSA) han adquirit una estació meteorològica Davis Vantage per gestionar l'històric de les condicions ambientals del Baix Camp.

Aquesta instal•lació està destinada a mesurar i registrar diferents variables meteorològiques de forma regular. Les dades obtingudes es poden utilitzar tant per fer prediccions meteorològiques com estudis climàtics. A Catalunya hi ha enregistrades 173 estacions.

Segons la cap de planta de SECOMSA Isabel Olesti, “mitjançat aquest registre es poden relacionar els episodis de males olors amb les condicions meteorològiques del moment en què es produeixen i així saber si hi tenen a veure o no”.

A partir de l'estudi de les condicions ambientals, Olesti explica: “Si detectem que quan es donen determinades condicions meteorològiques hi ha males olors a determinats llocs, podrem preveure i gestionar els processos de les plantes que es puguin aturar o realitzar en un altre moment”.

Els instruments comuns i les variables que es mesuren en una estació meteorològica són:

  • Anemòmetre, mesura de la velocitat del vent i penell per a registrar la seva direcció.
  • Baròmetre, mesura de pressió atmosfèrica en superfície.
  • Piranòmetre, mesura de la insolació solar.
  • Pluviòmetre, mesura de la quantitat de precipitació.
  • Psicròmetre, mesura de la humitat relativa de l'aire i la temperatura del punt de rosada.
  • Termòmetre, mesura de temperatures i en particular de màximes i mínimes.