Complex de Secomsa: tasques de manteniment, jardineria i neteja d'espai

Secomsa, com empresa pública dependent del Consell Comarcal del Baix Camp, col·labora amb el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per contribuir a la millora de la inserció laboral de les persones amb dificultats per trobar feina.

Aquest any, Secomsa ha contractat a tres persones beneficiàries d’aquest programa que realitzen tasques de manteniment, jardineria i neteja de maquinària a la Planta de Tractament de Compostatge a la Central Comarcal de Gestió de Residus a Botarell.

Dues d’aquestes persones beneficiàries d’aquest programa compliran un contracte d’un any de durada, ja que són persones majors de 55 anys que només els hi queden dos anys per arribar a la cotització suficient. L’altre beneficiari és un aturat major de 45 anys que realitzarà una estada total de sis mesos de durada.

Amb aquestes contractacions, Secomsa vol donar un impuls a persones que es trobin en una situació laboral precària i que estiguin a una edat propera a la jubilació.

Com bé recull el programa, Treball i Formació, els beneficiaris d’aquest programa no només obtenen aquestes contractacions sinó que també rebran, durant tota la seva estada a l’empresa, formacions lligades a l’aprofitament de les competències lingüístiques i altres cursos relacionats amb activitats auxiliars en la indústria alimentària.

Aquests treballador faran un total de 100 hores de formació on també aprendran algunes de les tècniques bàsiques per redactar un currículum i les eines per afrontar una entrevista laboral.

El programa Treball i Formació està finançat a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, gestionat pel Consell Comarcal en col·laboració amb Secomsa. A banda, el progroma Treball i Formació, també està finançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.