Dades de recollida de les fraccions de residus de la xarxa Secomsa

En aquest apartat es recullen les dades relatives a la gestió que efectua Secomsa del servei de recollida de residus i del seu tractament posterior a la Planta de Compostatge, de Botarell.

 

Clicant a sobre del fitxer adjunt podreu accedir a la memòria anual de Secomsa que ofereix les dades relatives a la recollida mancomunada, a les entrades de residus a la Planta  de compostatge de Secomsa, a les entrades de residus industrials i de fracció agroalimentària i a l'evolució de les sortides de la planta.

En aquesta memòria també hi trobareu els gràfics de l'evolució anual de la recollida selectiva per cada municipi que pertany a la xarxa Secomsa.

Arxius adjunts