Presentació del parc mòbil i vehicles de neteja - Cambrils

El servei de recollida de residus i neteja viària de Cambrils ja compta amb un nou parc mòbil i contenidors renovats. Amb una inversió de més de 6,3 milions d’euros, la nova flota està formada per 33 vehicles, 10 dels quals estan destinats a la neteja viària i 12 més a la recollida de residus.

A l’acte de presentació, celebrat el 22 de febrer, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va estar acompanyada pel president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, el regidor de serveis, Antonio Laguna, i el president de Secomsa, Joan Josep Garcia.

A l’acte, concretament, s’hi van presentar els diferents tipus de vehicles que formaran part del servei, com ara el camió recol·lector compactador de carrega lateral, superior i industrial, el camió renta-contenidors i el porta-contenidors amb grua.

Pel que fa als vehicles de neteja viària, s’hi van presentar les noves escombradores mecàniques, un camió cisterna i una fregadora, com a equipament destacat, a banda d’altres vehicles auxiliars, com ara camions de caixa oberta i plataforma elevadora, camionetes de caixa oberta i furgonetes destinades a inspeccionar el servei.

Els nous models de contenidors aeris, per la seva part, substituiran els 1.000 recipients que actualment existeixen per a la separació dels residus (matèria orgànica, paper, vidre, envasos i resta). Els nous contenidors, de càrrega lateral, presenten una imatge més moderna i amable, amb doble boca i disseny antibolcada.

D’aquesta manera, s’han homogeneïtzat tots els models de contenidors, cosa que farà que el servei de recollida de residus sigui més ràpid i silenciós. A més, la nova imatge dels contenidors genera menys impacte visual a la via pública.

El nou servei de recollida es posarà en marxa la setmana del 26 de febrer, amb la col·locació dels nous contenidors i l’entrada en servei dels nous vehicles.

 

Nova imatge del serveiLa nova imatge del servei

La renovació de la flota de camions i dels contenidors aeris de Cambrils comporta, alhora, un canvi en la imatge del servei, més actual i molt vinculada al municipi, ja que està basada en la lletra ce de Cambrils i les onades del mar.

La ce està composta per diferents elements identificadors del municipi i amb una composició creativa que farà buscar i descobrir als veïns i veïnes diverses icones característiques de la ciutat.

 

Nou conveni

El 2017 el Ple de l’Ajuntament de Cambrils va aprovar la renovació de la delegació de competències municipals perquè l’empresa pública comarcal SECOMSA seguís prestant el servei de recollida de residus i neteja viària.

El nou conveni incorpora millores importants en el servei, sobretot pel que fa a la renovació dels vehicles i dels contenidors, a més de l’increment de les freqüències de recollida i l’ampliació del servei de neteja.