Treballadors de SECOMSA

El Consell d’Administració dels Serveis Comarcals Mediambientals (SECOMSA) ha aprovat les Bases que regulen la Borsa de Treball, oberta amb caràcter permanent. L’objectiu és seleccionar aspirants que puguin cobrir reforços temporals, tant per atendre circumstàncies de la producció com per substituir baixes laborals.

El contingut íntegre de les bases està publicat al Tauler d’Edictes de la web de SECOMSA i els processos de selecció que obri l’ens es poden consultar a l’apartat de convocatòries de personal de la seu electrònica.

Les places que poden ser objecte de contractació temporal són:

 • Recollida de residus i neteja viària
 • Tractament de residus a la Planta de Compostatge
 • Deixalleria
 • Taller mecànic Planta Botarell
 • Serveis administratius

Les categories professionals incloses a la Borsa són les següents:

 • Conductors categoria 1
 • Operaris oficials segona (conductors)
 • Peons de recollida, neteja, planta
 • Palistes
 • Oficials primera taller
 • Oficials segona taller
 • Auxiliars i administratius

Els criteris puntuables són aquests:

 • Formació acadèmica
 • Altres formacions i permisos
 • Experiència professional demostrable

Les funcions i condicions de treball de les categories incloses a la Borsa són les vigents en el conveni col·lectiu en cada moment. Aquesta nova convocatòria entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i deixarà sense efecte l’anterior Borsa de Treball de 2019. El termini per poder participar-hi serà fins al 31 de desembre de 2020.