Corró-premsa de SECOMSA

Els Serveis Comarcals Mediambientals (SECOMSA) han contractat el subministrament d’un corró per a la trituració i compactació de residus voluminosos.

El corró, adscrit a la Deixalleria Comarcal, té com a utilitat premsar residus de gran volum com armaris, portes, matalassos, somiers o sofàs, per reduir el nombre de desplaçaments dels camions portacontenidors a l'abocador de Tivissa.

La inversió per adquirir aquesta maquinària ha estat de 21.241,89€ amb càrrec al pressupost de despeses de 2019 de SECOMSA, aprovat per la Junta General de la societat.

Podeu veure el funcionament del corró en aquest enllaç.