Mascaretes per a la protecció del personal de Secomsa

L'Associació Cultural de Dones Borgenques de les Borges del Camp ha confeccionat 100 mascaretes per donar-les a Secomsa i contribuir a què les persones treballadores de l’empresa de serveis mediambientals puguin anar protegides en les tasques de neteja dels municipis de la comarca, tant en el servei de recollida de residus com en la gestió de les plantes de tractament de matèria orgànica i de fracció resta.

L’associació borgenca ha respòs així a la demanda de Secomsa davant les dificultats de trobar mascaretes de protecció per al seu personal en aquests moments de crisi sanitària. L’entitat ha confeccionat les mascaretes amb roba de cotó i ha afegit un filferro flexible a la part superior, perquè la mascareta quedi ajustada a la cara per la part del nas i per deixar menys espais oberts entre la mascareta i la cara.

En nom de la direcció i del personal de l’empresa, i en el seu propi, la presidenta de Secomsa, Rosa M. Abelló, ha fet arribar una carta d’agraïment a la presidenta de l’Associació de Dones de les Borges del Camp, Núria Solà, per agrair l’acció i la iniciativa de l’entitat. La carta també està signada pel president del Comitè d’Empresa.

Cal recordar que les mascaretes creades de forma casolana són útils per fer-les servir per part de personal de servei públic no sanitari i per a ús individual de la ciutadania.

 

Imatges del procés de confecció de les mascaretes juntament amb empreses de les Borges del Camp que també estan col·laborant:

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes

 

Procés de confecció de les mascaretes